Specialiserade inom Arbetsrätt, Bolagsrätt och Skatterätt

Bolagsrätt:

arbetsrätt 1-1

Bolagsrättsliga frågor

Advance Juridiska Byrå arbetar dagligen med en mängd olika aktörer i bolagsrättsliga frågor och har under de senaste 20 åren byggt upp ett mycket stort nätverk, erfarenhet och expertis inom bolagsrätten.

Vår juridiska expertis kompletteras med en grundläggande förståelse av främst juridiken men även hur ekonomi påverkar affärsfrågor inom
olika branscher.

Vanliga bolagsrättsliga frågor vi rådgör inom:

  • Avtal och avtalstvister
  • Aktieägaravtal
  • Bolagsbildning
  • Bolagsstämmor och styrelsemöten
  • Företagsförvärv (Mergers and acquisitions)
  • Bolagsstämmor och styrelsemöten
  • Upprättande av delägaravtal för samarbetsbolag

Fråga oss
Vi hjälper dig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Kontakta oss för en kostnadsfri telefonrådgivning.